beknąć

beknąć
(-nę, -niesz); imp -nij; vb; od (beczeć, bekać)
* * *
I.
beknąć1
pf.
-ij
1. (o owcy, kozie, cielęciu) bleat, baa.
2. myśl. squall.
II.
beknąć2
pf.
-ij
1. zob. bekać.
2. pot. (= ponieść konsekwencje) pay the bill (za coś for sth).

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

  • beknąć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}beczeć I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}beknąć II {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}bekać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}beknąć III… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • beknąć — dk Va, beknąćnę, beknąćniesz, beknąćnij, beknąćnął, beknąćnęła, beknąćnęli 1. forma dk czas. beczeć (p.) 2. forma dk czas. bekać (p.) 3. pot. «ponieść za coś odpowiedzialność, zwłaszcza materialną; zapłacić za coś dużo pieniędzy» Grubo beknąć za… …   Słownik języka polskiego

  • beknąć za coś — Ponieść konsekwencje lub karę; odpowiedzieć za coś Eng. To become responsible for the consequences, especially of someone else s wrongdoings …   Słownik Polskiego slangu

  • beczeć — ndk VIIb, beczećczę, beczećczysz, beczećbecz, beczećczał beknąć dk Va, beczećnę, beczećniesz, beczećnij, beczećnął, beczećnęła, beczećnęli 1. «o owcy lub kozie: wydawać głos» przen. zwykle ndk a) «brzydko śpiewać» b) «o niektórych instrumentach:… …   Słownik języka polskiego

  • bekać — ndk I, bekaćam, bekaćasz, bekaćają, bekaćaj beknąć dk Va, bekaćnę, bekaćniesz, bekaćnij, bekaćnął, bekaćnęła, bekaćnęli, posp. «czkać» bekać się łow. tylko ndk «o niektórych zwierzętach, np. danielu, jeleniu: przejawiać popęd płciowy» …   Słownik języka polskiego

  • beknięcie — n I 1. rzecz. od beknąć. 2. lm D. beknięcieęć «głos wydany przez owcę, kozę» …   Słownik języka polskiego

  • pobeczeć — dk VIIb, pobeczećczę, pobeczećczysz, pobeczećbecz, pobeczećczał, pobeczećczeli 1. «o niektórych zwierzętach (np. owcach, kozach): kilka, wiele razy beknąć, zabeczeć» 2. pot. «spędzić pewien czas płacząc; popłakać» Smutno jej, czasem sobie pobeczy …   Słownik języka polskiego

  • beczeć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIa, beczećczę, beczećczy, beczećczał, beczećczeli {{/stl 8}}– beknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, beczećnę, beczećnie, beczećnij, beczećnął, beczećnęli {{/stl 8}}{{stl 7}} wydawać głos (o owcy, kozie) {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bekać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, bekaćam, bekaća, bekaćają {{/stl 8}}– beknąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, bekaćnę, bekaćnie, bekaćnij, bekaćnął, bekaćnęli, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wydawać krótki, bulgotliwy odgłos, wskutek skurczów przepony;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”